Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Iman kepada Malaikat : Mengenal Nama-nama Malaikat beserta tugasnya

Iman kepada Malaikat : Mengenal Nama-nama Malaikat beserta tugasnya


Malaikat adalah makhluk gaib yang tercipta dari cahaya dan ruh yang berfungsi dan bertugas sebagai perantara antara Tuhan dan alam nyata. Malaikat ini tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, tidak beribu dan tidak berbapak, tidak makan dan tidak minum, tidak bersyahwat dan dapat berubah bentuk dengan izin Allah. 

Iman  kepada  malaikat  merupakan  rukun  iman  yang  kedua.  Iman kepada malaikat maksudnya ialah percaya kepada malaikat sebagai hamba Allah yang sangat taat dan tunduk serta senantiasa menuruti perintah Allah, sehingga Allah memuliakan mereka. Malaikat memiliki jumlah yang banyak, namun malaikat yang wajib diketahui oleh umat manusia itu ada sepuluh.

berikut nama-nama malaikat yang perlu diketahui beserta tugasnya yaitu 

1) Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah swt.

2) Malaikat Mika‟il bertugas memberikan rizki.

3) Malaikat Izra‟il bertugas mencabut nyawa.

4) Malaikat Israfil bertugas meniup terompet pertanda hari kiamat.

5) Malaikat munkar bertugas  menjaga kuburan dan atau menanyai manusia dialam kubur.

6) malaikat  nakir  bertugas  menjaga  kuburan  dan  atau  menanyai  manusia dialam kubur.

7) Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik

8) Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk.

9) Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka

10)  Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga


Muhyiddin Abdusshomad, Aqidah Ahlussunah Wal Jama‟ah Terjemah & Syarh „Aqidah al-„Awam, (Surabaya : Khalista, 2009), 

Posting Komentar untuk "Iman kepada Malaikat : Mengenal Nama-nama Malaikat beserta tugasnya"