Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terjemah Bab Kana Dan Saudara-saudaranya Kitab Alfiyah Ibnu Malik

Terjemah Bab Isim Isyaroh Kitab Alfiyah Ibnu Malik

Kana Dan Saudara-saudaranya | كان وأخواتها


ترفع كان المبتدا اسما ً والخبر … تنصبه ككان سيدا ً عمر

kana merofa’kan mubtada’ menjadi isim, dan menashobkan khobar , seperti kana sayyidan uman (umar menjadi tuan)

ككان ظلّ بات أضحى أصبحا أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفكّ

Dzolla, bata , adha, asbaha, amsa, shoro, laisa, zala, bariha, fati’a infakka itu seperti kana

وهذي الأربعة لشبه نفى أو لنفي متبعه

empat ini itu jatuh setelah nafi atau serupa nafi

ومثل كان دام مسبوقا ً بما كأعط ما دمت مصيبا ً درهما ً

dama sepert kana , seraya di dahulun ma, seperti ati ma dumta mushiban dirhama (memberilah selama kau mendapat dirham)

وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماض منه استعملا

selain madli itu beramal seperti madli jika selain madli itu digunakan

وفي جميعها توسّط الخبر أجز

perbolehkan menjadi tengah nya khobat di semuanya

وكلّ ّ سبقه دام حظر

semua ulama’ melarang pendahuluan khabar terhadap dama

كذاك سبق خبر ما النافية فجيء بها متلوّة ً لا تالية

begitu juga pendahuluan khobar terhadap ma nafiyah, maka datangkan ma yang di iringi buka yang mengiringi

ومنع سبق خبر ليس اصطفي

pelarangn pendahuluan khobar terhadap laisa itu dipilih

وذو تمام ما برفع يكتفي

tam adalah yang cukup dengan rofa’

وما سواه ناقص ّ

selain tam adalah naqis

والنقص في فتىء ليس زال دائما قفي

naqis di fati’a laisa zala itu di ikuti selamanya

ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جرّ

yang di amalkan khobar itu tidak jatuh setelah amil , kecuali datang berupa dzorof ata huruf jer

ومضمر الشان اسما ً انو ان وقع موهم ما استبان أنّه امتنع

kira kira kan dlomir sya’n jika terjadi perkara yang seakan akan itu terlarang

وقد تزاد كان في حشو كما كان أصحّ علم من تقدّما

kana itu terkadang ditambahkan dipinggir, seperti kana ashohha ilma man taqoddama (sungguh bgusnya ilmu orang terdahulu)

ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر

orang arab membuan kana dan menetapkan khabar, pembuangan ini mashur setelah in dan lau

وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أمّا أنت برّا فاقترب

 setelah an, penggantain ma dari kana itu terjadi, seperti amma anta barron faqtaib (jika kamu bgus maka mendekatlah)

ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم

nun dibuang dari mudlori’nya kana yang jazem, pembuangan itu tidak diwajibkan

Posting Komentar untuk "Terjemah Bab Kana Dan Saudara-saudaranya Kitab Alfiyah Ibnu Malik"