Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

 Hikmah Haji dan Umrah

Hikmah Haji dan Umrah


Dalam ibadah haji dan umrah terkandung hikmah yang besar. Di antara hikmah tersebut adalah:

1. Bagi orang yang melaksanakan:

a. Mempertebal iman dan takwa kepada Allah Swt.
b. Ibadah haji sarat akan pengalaman ibadah sehingga dari sana akan dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga.
c. Menstabilkan fisik dan mental, karena ibadah haji maupun umrah merupakan ibadah yang memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar, dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan.
d. Menumbuhkan semangat berkorban, karena ibadah haji maupun umrah banyak meminta pengorbanan baik harta, benda, jiwa, tenaga, serta waktu untuk melakukannya.
e. Mengenal tempat-tempat yang bersejarah yang ada hubungannya dengan ibadah haji maupun tidak, seperti Ka‟bah, bukit Safa dan Marwah, sumur Zam-zam, kota suci Makkah dan Madinah, padang Arafah, dan lain-lain.

2. Bagi umat Islam secara keseluruhan

a. Ibadah haji dan umrah merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai arena  mempererat  persaudaraan/  ukhuwah  Islamiyah  antara  sesama  muslim  dari berbagai penjuru dunia agar saling kenalmengenal.
b. Momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam se-dunia. Tiap-tiap negara dapat menunjuk wakilwakilnya untuk tukar-menukar informasi dan pendapat terutama dalam masalah menegakkan agama Allah.
c. Peristiwa yang hanya satu tahun sekali ini dapat pula dijadikan sarana untuk evaluasi sampai  sejauh  mana  dakwah  Islam  telah  dijalankan  oleh  umat  Islam  sedunia. Selanjutnya   melalui   pertemuan   antar   wakil-wakil   umat   Islam   se-dunia,   dapat
diprogramkan rencana dakwah Islam untuk menegakkan agama Allah di seluruh dunia.

Posting Komentar untuk " Hikmah Haji dan Umrah"