Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terjemah Bab Af'aalul Muqorobah Kitab Alfiyah Ibnu Malik

Terjemah Bab Af'aalul Muqorobah  Kitab Alfiyah Ibnu Malik

Af'aalul Muqorobah | أفعال المقاربة


ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر

kada dan asa itu seperti kana, tetapi jarang bagi keduanya khabar selain mudlori’

وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا

khabar tanpa an yang setelah asa itu jarang, perkara ini dalam kada itu terbalik

وكعسى جرى ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلا

hara itu seperti asa, tetapi khabarnya dijadikan sambung dengan an secara wajib

وألزموا اخلولق أن مثل حرى

ulama’ mewajibkan an terhdap ikhlaulaqo, seperti hara

وبعد أوشك انتفا أن نزرا

tiadanya an setelah ausyaka itu langka

ومثل كاد في الأصحّ كربا

karoba itu seperti kada dlam pendapat yang paling benar

وترك أن مع ذي الشروع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق

meninggalkan an bersama af’alus syuru’ itu wajib, seperti ansya’a yahdzu thofiq, begitu jug jaaltu akhotu dan aliq

واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا

orang arab menggunakan mudlori’nya ausyaka dan kada, tidak lainya, dan mereka menambagi musyika

بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد

setelah asa , ikhlaulaqo, ausyaka terkadang terjadi membutuhkan an yafa’an , tidak butuh yang kedua yang hilang

وجرّدن عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسمّ قبلها قد ذكرا

 sunyikan asa (dari dlomir) atau rafa’kan dlomir dengan asa jika isim telah disebut sebelum asa

والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتفا الفتح زكن

perbolehkan fathah dan kasro di sin dari asaitu, terpilihhnya fatah itu diketahui

Posting Komentar untuk "Terjemah Bab Af'aalul Muqorobah Kitab Alfiyah Ibnu Malik"