Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terjemah Bab amil jazem Kitab Alfiyah Ibnu Malik

Terjemah Bab amil jazem Kitab Alfiyah Ibnu Malik

عَوَامِلُ الْجَزْمِ
amil jazem


بِلاَ وَلاَمٍ طَالِبَاً ضَعْ جَزْمَا ***  فِي الْفِعْلِ هكَذَا بِلَمْ وَلَمَّا

Dengan laa dan lam thalab jazm-kanlah fi'il (mudhari') demikian pula dengan lam dan lammaa.


وَاجْزِمْ بِإِنْ وَمَنْ وَمَا وَمَهْمَا ***  أَيَ مَتَى أَيَّانَ أَيْنَ إِذْ مَا

Dan jazm-kanlah (fi'il) dengan in, man, maa, mahmaa, ayyun, ma-taa, ayyaana, aina, idzmaa.


وَحَيْثُمَا أَنَّى وَحَرْفٌ إِذْ مَا ***  كَإِنْ وَبَاقِي الأَدَوَاتِ أَسْمَا

Dan (jazm-kanlah fi'il dengan) haitsumaa, annaa dan dengan huruf, yaitu idzmaa seperti in, sedangkan lain-lainnya termasuk isim.


فِعْلَيْنِ يَقْتَضِيْنَ شَرْطٌ قُدِّمَا ***  يَتْلُو الْجَزَاءُ وَجَوَابَاً وُسِمَا

Kedua fi'il yang diperlukan oleh adaawat tersebut, yang didahulukan adalah syarat, lalu diikuti oleh jazaa yang juga dikenal dengan nama jawab syarat.


وَمَاضِيَيْن أَوْ مُضَارِعَيْنِ ***  تُلْفِيْهِمَا أَوْ مُتَخَالِفَيْنِ

Kamu akan menjumpainya terdiri dari dua fi'il madhi atau dua fi'il mudhari', atau keduanya berlainan.


وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَا حَسَنْ ***  وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارِعٍ وَهَنْ

Fi'il madhi dianggap baik bila me-rafa'-kan jawab; dan dianggap lemah bila di-rafa'-kan sesudah fi'il mudhari'


وَاقْرُنْ بِفَا حَتْمَاً جَوَابَاً لَوْ جُعِلْ ***  شَرْطَاً لإِنْ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ

Barengilah dengan fa secara wajib seandainya syarat tidak dapat dijadikan sebagai jawab bagi in atau lainnya


وَتَخْلُفُ الْفَاءَ إِذَا الْمُفَاجَأَةْ  *** كَإِنْ تَجُدْ إِذَا لَنَا مُكَافَأَةْ

Fa dapat diganti dengan idzaa fujaiyyah seperti dalam contoh In tajud idzan lanaa mukaafaah (Apabila engkau akan berderma tiba-tiba kami mendapat pemberian


وَالْفِعْلُ مِنْ بَعْدِ الْجَزَا إِنْ يَقْتَرِنْ ***  بِالْفَا أَوِ الْوَاوِ بِتثْلِيْثٍ قَمِنْ

Fiil yang terletak sesudah jazaa apabila dibarengi dengan fa atau wawu, berarti mengandung tiga bacaan


وَجَزْمٌ أوْ نَصْبٌ لِفِعْلٍ إِثْرَ فَا ***  أَوْ وَاوانْ بِالْجُمْلَتَيْنِ اكْتُنِفَا

Bacaan jazm atau nashab bagi fi'il yang diiringi oleh fa atau wawu, apabila ia terletak di antara dua jumlah (syarat dan jawabnya).


وَالْشَّرْطُ يُغْنِي عَنْ جَوَابٍ قَدْ عُلِمْ  *** وَالْعَكْسُ قَدْ يَأْتِي إِنْ الْمَعْنَى فُهِمْ

Syarat terkadang tidak membutuhkan lagi jawab yang sudah di maklumi (keberadaannya), dan terkadang kebalikannya pun (jawab tanpa syarat) terjadi pula bilamana maknanya dapat dipahami.


وَاحْذِفْ لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمْ  *** جَوَابَ مَا أَخَّرْتَ فَهْوَ مُلْتَزَم

Manakala ada syarat dan qasam terhimpun menjadi satu, maka buanglah jawab dari mana saja yang letaknya diakhirkan, hal ini merupakan ketetapan yang diharuskan


وَإِنْ تَوَالَيَا وَقَبْلَ ذُو خَبَرْ ***  فَالْشَّرْطَ رَجِّعْ مُطْلَقَاً بِلاَ حَذَرْ

Apabila keduanya (syarat dan qasam) beriringan sedangkan sebelumnya terdapat lafaz yang memiliki khabar, maka kuatkanlah syarat secara mutlak, tanpa meragukannya lagi


وَرُبَّمَا رُجِّحَ بَعْدَ قَسَمِ ***  شَرْطٌ بِلاَ ذِي خَبَرٍ مُقَدّم

Terkadang syarat yang letaknya sesudah qasam lebih dikuatkan, sekalipun kalimatnya tanpa didahului oleh lafaz yang mempunyai khabar.


Posting Komentar untuk "Terjemah Bab amil jazem Kitab Alfiyah Ibnu Malik"