Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terjemah Bab Imalah Kitab Alfiyah Ibnu Malik

Terjemah Bab Imalah Kitab Alfiyah Ibnu Malik

Bab Imalah / اَلإِمَالَةُ

اَلأَلِفَ الْمُبْدَلَ مِنْ يَا فِي طَرَفْ *** أَمِلْ كَذَا الْوَاقِعُ مِنْهُ الْيَا خَلَفْ

Bacalah secara imalah alif yang merupakan pergantian dari ya, yang berada di akhir lafaz; demikian pula huruf akhir yang diganti oleh ya..


دُوْنَ مَزِيْدٍ أَوْ شُذُوْذٍ وَلِمَا ***  تَلِيْهِ هَا الْتَّأْنِيْثِ مَا الْهَا عَدِمَا

selain huruf tambahan dan bukan pula (qira-ah) yang syadz. Baca imalah pulalah alif yang disertai oleh ha ta-nits lalu huruf ha nya dihilangkan.


وَهكَذَا بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ إِنْ ***  يَؤُلْ إِلَى فِلْتُ كَمَاضِي خَفْ وَدِنْ

Demikian pula dapat dibaca imalah alif yang menjadi ganti ain fi'il, apabila wazannya menjadi filtu, seperti fi'il madhi dari khaf dan din.


كَذَاكَ تَالِي الْيَاء وَالْفَصْلُ اغْتُفِرْ ***  بِحَرْفٍ أَوْ مَعْ هَا كَجَيْبَهَا أَدِرْ

Demikian pula alif yang menyertai ya, dan pemisah dengan memakai satu huruf masih dibenarkan, atau pemisah dibarengi dengan huruf ha seperti dalam lafaz: Jaibahaa adir.


كَذَاكَ مَا يَلِيْهِ كَسْرٌ أَوْ يَلِي  *** تَالِيَ كَسْرٍ أَوْ سُكُوْنٍ قَدْ وَلِي

Demikian pula (boleh dibaca imalah) alif yang menyertai kasrah, atau menyertai huruf yang menyertai kasrah, atau sukun yang telah disertai oleh kasrah.


كَسْرَاً وَفَصْلُ الْهَا كَلاَ فَصْلٍ يُعَدّ  *** فَدِرْهَمَاكَ مَنْ يُمِلْهُ لَمْ يُصَدّ

Pemisah dengan memakai ha sama dengan tidak ada pemisah; pemisah memakai ha tidak dibenarkan. Maka orang yang membaca imalah lafaz dirhamaaka tidaklah dilarang.


وَحَرْفُ الاِسْتِعْلاَ يَكُفُّ مُظْهَرَا  ***  مِنْ كَسْرٍ اوْ يَا وَكَذَا تَكفُّ را

Huruf istila dapat mencegah bacaan imalah disebabkan harakat kasrah atau huruf ya; demikian pula huruf ra dapat mencegah bacaan imalah


إِنْ كَانَ مَا يَكُفُّ بَعْدُ مُتَّصِلْ ***  أَوْ بَعْدَ حَرْفٍ أَوْ بِحَرْفَيْنِ فُصِلْ

 Yaitu, apabila huruf yang mencegahnya terletak sesudahnya secara muttashil (berhubungan langsung), atau sesudah satu huruf atau sesudah dua huruf yang memisahkan. 


كَذَا إِذَا قُدِّمَ مَا لَمْ يَنْكَسِرْ  *** أَوْ يَسْكُنِ اثْرِ الْكَسْرِ كَالْمِطْوَاعَ مِرْ

Demikian pula apabila huruf yang tidak di-kasrah-kan didahulu kan, atau sukun sesudah harakat kasrah seperti lafaz al mithwaa'a mir (berilah makan orang yang meminta-minta itu).


وَكَفُّ مُسْتَعْلٍ وَرَا يَنْكَفُّ ***  بِكَسْرِ رَا كَغَارِمَاً لاَ أَجْفُو

Status mencegah imalah bagi huruf isti'la dan ra dapat terhapus disebabkan kasrahnya ra, seperti contoh: ghaariman laa ajfuu (terhadap orang yang berhutang aku tidak bersikap keras).


وَلاَ تُمِلْ لِسَبَبٍ لَمْ يَتَّصِلْ  *** وَالْكَفُّ قَدْ يُوْجِبُهُ مَا يَنْفَصِلْ

Janganlah membaca imalah karena penyebab (imalah) yang tidak muttashil (berhubungan langsung); mencegah imalah terkadang diwajibkan oleh penyebab yang terpisah


وَقَدْ أَمَالُوا لِتَنَاسُبٍ بِلاَ ***  دَاعٍ سِوَاهَا كَعِمَادَا وَتَلاَ

Terkadang mereka membaca secara imalah hanya karena tanasub, sekali pun tanpa penyebab lain, seperti lafaz 'imaadan dan lafaz talaa


وَلاَ تُمِلْ مَا لَمْ يَنَلْ تَمَكُّنَا ***  دُوْنَ سَمَاعٍ غَيْرَهَا وَغَيْرنَا

Janganlah membaca imalah lafaz yang tidak berstatus mutamakkin selain sima'i (idioms), kecuali ha dan naa.


وَالْفَتْحَ قَبْلَ كَسْرِ رَاءٍ فِي طَرَفْ  *** امِلْ كَللأَيْسَرِ مِلْ تُكْفَ الْكُلَفْ

Imalahkanlah harakat fathah sebelum ra kasrah yang berada di akhir lafaz, seperti lil aisari mil tukfal kulaf (pilihlah yang termudah pasti engkau tidak susah).


كَذَا الذي تَلِيهِ هَا التأنيثِ في ***  وَقْفٍ إذا ما كان غيرَ أَلِفِ

Demikian pula (dibaca imalah) huruf yang disertai oleh ha ta-nits dalam wagaf, apabila huruf tersebut bukan alif.Posting Komentar untuk "Terjemah Bab Imalah Kitab Alfiyah Ibnu Malik"