Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terjemah Bab Kam, Ka’ayyin dan Kadza Kitab Alfiyah Ibnu Malik

Terjemah Bab Kam, Ka’ayyin dan Kadza Kitab Alfiyah Ibnu Malik

كَمْ وَكَأَيِّنْ وَكَذَا
Bab Kam, Ka’ayyin dan Kadza


مَيِّزْ فِي الاسْتِفْهَامِ كَمْ بِمِثْلِ مَا *** مَيَّزْتَ عِشْرِيْنَ كَكَمْ شَخْصَاً سَمَا

Tamyiz-kanlah dalam istifham lafaz kam seperti anda mentamyiz. kan lafaz 'isyriina, seperti: Kam syakhshan samaa (Banyak orang yang berpekerti luhur).


وَأَجِزَانْ تَجُرَّهُ مِنْ مُضْمَرَا *** وَلِيَتْ كَمْ حَرْفَ جَرَ مُظْهَرَا

Diperkenankan men-jar-kan tamyiz dengan min yang disembunyikan, apabila kam diikuti oleh huruf jar yang ditampakkan


وَاسْتَعْمِلَنْهَا مُخْبِرَاً كَعَشَرَهْ *** أَوْ مِائَةٍ كَكَمْ رِجَال أَوْ مَرَهْ

Gunakanlah kam sebagai kata berita, seperti lafaz 'asyarah atau mi'ah, sebagaimana dalam contoh: Kam rijaalin (Banyak laki-laki) atau kam marrah (Banyak waktu


كَكَمْ كَأَيِّنْ وَكَذَا وَيَنْتَصِبْ *** تَمِيِيْزُ ذَيْنِ أَو بِهِ صِلْ مِنْ تُصِبْ

Sama dengan lafaz kam, yaitu ka-ayyin dan kadzaa, tamyiz keduanya di-nashab-kan, atau masukkanlah kepadanya huruf min, maka itu tetap benar.

Sumber: Bahaud Din Abdullah Ibnu ‘Aqil, TERJEMAHAN ALFIYAH SYARAH IBN AQIL, sinar baru Algesindo

Ayo dapatkan buku originalnya dengan Penawaran terbaik

hanya Rp 55 ribu 1 jilid di shopee (Beli Sekarang)

atau Rp 96 Ribu 2 jilid di Tokopedia (Beli Sekarang)

Posting Komentar untuk "Terjemah Bab Kam, Ka’ayyin dan Kadza Kitab Alfiyah Ibnu Malik"